Winkelwagen 0

Winkelwagen

Er zijn nog geen producten in uw winkelwagen geplaatst.

Download algemene voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden
Ondernemingsgegevens
Handelsnaam: Florizoone Tanghe
Zuidstraat 78 , 8630 Veurne
Tel 00 32 58 31 13 50 BTW-nummer/ondernemingsnummer: BE 0863 158 033 Florizoone Renaat
e-mailaderes: florizoone.tanghe@skynet.be
Artikel 1: Algemene bepalingen
De elektronische webwinkel van Florizoone Tanghe biedt haar klanten de mogelijkheid om stoffeerdersmaterialen, onderhoudsproducten, meubelstoffen, dierenhuiden en decoratie online aan te kopen.
Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle artikelen uit het online assortiment en elke aankoop die de klant plaatst bij de webshop van Florizoone Tanghe.
De klant aanvaardt dat deze Voorwaarden, als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.
Artikel 2: Prijs
Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Al deze prijzen zijn afhaal . Verzendkosten worden apart aangerekend.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.
Artikel 3: Aanbod
Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.
Ondanks het feit dat de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is.
Wanneer u specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leverwijze, verzoeken wij u vooraf contact op te nemen met onze winkel,  zuidstraat  78 te 8630 Veurne of via bovenstaande mailadres.

Florizoone Tanghe is wat de juistheid, geactualiseerdheid, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Florizoone Tanghe is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan ten alle tijde worden aangepast of ingetrokken door Florizoone Tanghe.
Florizoone Tanghe is gerechtigd om zonder opgave van redenen bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.
Artikel 4: Online aankopen
De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het assortiment online aan te kopen.
De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van Florizoone Tanghe. De artikelen worden bij Florizoone Tanghe ter beschikking gesteld binnen de in de bevestigingsmail aangeduide levertermijn.
De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

  • Via kredietkaart
  • Via bankkaart
  • Via overschrijving
Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud
De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Florizoone Tanghe.
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de verzending – afhaling. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van afhaling te wijzen bijvoorbeeld aan een ieder die op de nog niet-geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.
Artikel 6: Sancties voor niet betaling
Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Florizoone Tanghe beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag.
Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Florizoone Tanghe zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.
Artikel 7: Klachten
Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel af andere tekortkoming bij afhaling / levering, moet onmiddellijk worden gemeld, op straffe van verval van elk recht.
Artikel 8: Garantie
Wettelijke garantie (enkel voor de consument)
Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten.
Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door de eerste eigenaar.
Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.
Algemeen
Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.
Voor artikelen die online werden aangekocht dient de klant vooraf contact op te nemen met Florizoone Tanghe waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan Florizoone Tanghe
Elk gebrek dient binnen 8 dagen na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.
De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, hardhandig gebruik, slecht onderhoud.
Artikel 9: Verzakingstermijn
De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen.
De consument heeft het recht aan Florizoone Tanghe mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.
Klanten die van het verzakingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de afhaling of levering contact opnemen met Florizoone Tanghe en de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering of ophaling van de goederen op hun kosten terug bezorgen aan Florizoone Tanghe, zuidstraat 78 te 8630 Veurne.
Goederen met een verkoopprijs van 100 euro of meer dienen ons per koerier (DPD etc.) te worden terugbezorgd.
Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.
Zullen in geen geval worden teruggenomen:
  • Gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen
  • Artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd.
  • Artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt.
  • Artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.
Artikel 10: Privacy

Privacybeleid Florizoone Tanghe

Ondernemingsgegevens
Handelsnaam: Florizoone Tanghe
Zuidstraat 78 , 8630 Veurne
Tel 00 32 58 31 13 50 BTW-nummer/ondernemingsnummer: BE 0863 158 033 Florizoone Renaat
e-mailaderes:
  florizoone.tanghe@skynet.be

  
Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.
 
Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Florizoone Tanghe. U dient zich ervan bewust te zijn dat Florizoone Tanghe niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.
 
Florizoone Tanghe respecteert sterk de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van uw privéleven in de verwerking van uw persoonlijke gegevens.
 
Ons gebruik van verzamelde gegevens
 
Communicatie
 
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden, een offerte en/of bestelorder op te maken. De gegevens worden opgeslagen op de eigen server van Florizoone Tanghe. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij eventueel kunnen beschikken.
 
Cookies

Wij verwerken geen cookies (tekstbestandjes) daar wij niet in het bezit zijn van dergelijke software.

Doeleinden
 
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen. 
 
De informatie wordt nooit met derden gedeeld.
 
Veranderingen
 
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.
  
Aanpassen/uitschrijven communicatie
 
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen.
Florizoone Tanghe, zuidstraat 78, 8630 Veurne
Email: florizoone.tanghe@skynet.be

Cookies uitzetten
 De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en ”“services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser

Artikel 11: Aantasting geldigheid – niet-verzaking
Indien onverschillig welke bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.
Het nalaten op gelijk welk moment door Florizoone Tanghe om één van de deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.
Artikel 12: Bewijs
De klant aanvaardt dat elektronische communicatie en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.
Artikel 13: Toepasselijk recht – Bevoegd recht
Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen is uitsluitend de rechtbank te Veurne bevoegd.
 

Contact

Florizoone Tanghe
Renaat en Erika
Zuidstraat 78 - 8630 Veurne
T +32(0)58 31 13 50
florizoone.tanghe@skynet.be

    

Meer info?

Wenst u meer info over
ons herstoffeerwerk en 
onze producten, neem dan 
vrijblijvend contact met 
ons op.

Inschrijven voor de nieuwsbrief
Aanmelden

Alle bedragen zijn inclusief BTW - Powered by CCV Shop

Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.